Zaloguj Zarejestruj

LOGOWANIE

Numer członkowski
Hasło
Pamiętaj login i hasło

DODAJ NOWE KONTO

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką są wymagane.
Data wstapienia do społdzielni *
Numer członkowski*
Hasło *
Powtórz hasło *
E-mail *
Powtórz e-mail *

 1. Statut SBM „Wspólna Praca”

 2. Regulamin Zarządu SBM „Wspólna Praca” w Katowicach

 3. Regulamin Rady Nadzorczej SBM „Wspólna Praca” w Katowicach

 4. Regulamin Komisji Stałych i Czasowych Rady Nadzorczej SBM "Wspólna Praca" w Katowicach

 5. Regulamin Rady Osiedla
 6. Regulamin użytkowania lokali oraz przestrzegania zasad porządku domowego w zasobach Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Wspólna Praca” w Katowicach

 7. Regulamin ustalania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i rozliczania tych kosztów oraz zasady ustalania wysokości opłat za lokale i odpisów na fundusz remontowy SBM „Wspólna Praca” w Katowicach

 8. Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i kosztów podgrzania ciepłej wody w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Wspólna Praca” w Katowicach

 9. Regulamin podziału obowiązków związanych z naprawą i konserwacją lokali między Spółdzielnią a użytkownikami, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali oraz własność lokali w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Wspólna Praca” w Katowicach

 10. Regulamin udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Wspólna Praca” w Katowicach

 11. Regulamin najmu lokali użytkowych w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Wspólna Praca” w Katowicach

 12. Regulamin przetargu na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Wspólna Praca” w Katowicach

 13. Instrukcja określająca tryb i formę udostępniania oraz wydawania członkom Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Wspólna Praca” w Katowicach kopii dokumentów wraz z Uchwałą Zarządu w spr. ustalenia zasad odpłatności za wydawanie członkom Spółdzielni kopii dokumentów

 14. Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu wkładów mieszkaniowych.

 15. Regulamin tworzenia i wykorzystywania funduszu udziałowego.

 16. Regulamin tworzenia i wykorzystywania funduszu wkładów.

 17. Regulamin tworzenia i wykorzystywania funduszu zasobowego.
 18. Regulamin tworzenia i wykorzystywania funduszu wkładów zaliczkowych.

 19. Regulamin ustalania i rozliczania wkładów.

 20. Regulamin rozliczania kosztów inwestycji mieszkaniowych i towarzyszących w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Wspólna Praca" w Katowicach.

 21. Regulamin tworzenia i wykorzystywania funduszy remontowych w SBM "Wspólna Praca".
   
 22. Regulamin rozliczania kosztów zużycia gazu w Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej "Wspólna Praca" w Katowicach.
   
 23. Regulamin wydawania pilotów do szlabanów na Osiedlu Orkana położonym w zasobach Spółdzielni Budowlano-mieszkaniowej "Wspólna Praca" w Katowicach.
 24. Regulamin montażu klimatyzatorów Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Wspólna Praca" w Katowicach.
 25. Regulamin przeprowadzania ankiet w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Wspólna Praca" w Katowicach