Zaloguj Zarejestruj

LOGOWANIE

Numer członkowski
Hasło
Pamiętaj login i hasło

DODAJ NOWE KONTO

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką są wymagane.
Data wstapienia do społdzielni *
Numer członkowski*
Hasło *
Powtórz hasło *
E-mail *
Powtórz e-mail *
joomla slideshow with caption

Szanowni Państwo! 

W związku z ogłoszonym  na obszarze Polski stanem zagrożenia  epidemicznego w okresie od 14 marca 2020 r. do odwołania oraz  działaniami prewencyjnymi  dotyczącymi  ograniczenia  zgromadzeń, Zarząd Spółdzielni Budowlanej ,,Wspólna Praca” w Katowicach uprzejmie informuje, że na podstawie  art. 90 ustawy z dnia 31.03.2020r.  o zmianie  ustawy o szczególnych  rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji  kryzysowych oraz  niektórych innych ustaw  ( Dz.U. z  2020, poz. 568) ustawowy  termin  zwołania Walnego Zgromadzenia   został wydłużony do 6 tygodni od dnia  odwołania  stanu  epidemicznego.    

Zarząd  Spółdzielni zapewnia, że w  momencie zniesienia stanu  epidemii,  bezzwłocznie podejmie działania w celu zwołania Walnego Zgromadzenia.

Informujemy również, że Sprawozdania Spółdzielni za 2019 rok, a także Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz Protokół z lustracji pełnej Spółdzielni za lata 2016 - 2018 dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni. Można z nimi zapoznać się również przy zachowaniu rygoru sanitarnego tj. maseczek  i rękawiczek, w siedzibie Zarządu oraz administracji.

 

<załącznik>

Wyszukaj