Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa „Wspólna Praca” z siedzibą w Katowicach ul. Sobieskiego 10 ogłasza przetarg prowadzony w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji na zadanie pn.: Aktualizacja mocy zamówionej instalacji co z uwzględnieniem inwentaryzacji oraz regulacji hydraulicznej w budynku przy ul. Gołby 3, 3a, 3b w Katowicach

Ogłoszenie 

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ