Ogłoszenie o wyniku przetargu na najem lokalu użytkowego o powierzchni 8,8 m2 będącego w zasobach Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „Wspólna Praca” w Katowicach przy ul. Tysiąclecia 86a.

Plik do pobrania

 

Ogłoszenie drugiego przetargu nieograniczonego na najem lokalu użytkowego o powierzchni 8,8 m 2 będącego w zasobach Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Wspólna Praca” przy ul. Tysiąclecia 86a w Katowicach.

Plik do pobrania

 

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego, które odbyło się w sposób i na warunkach określonych w „Regulaminie najmu lokali użytkowych i garaży w Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Wspólna Praca” w Katowicach”  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na najem lokalu użytkowego o powierzchni 8,8 m2  będącego w zasobach Spółdzielni  Budowlano – Mieszkaniowej ,,Wspólna Praca” w Katowicach  przy ul. Tysiąclecia 86a

Plik do pobrania

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego o powierzchni 8,8 m 2 będącego w zasobach Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Wspólna Praca” przy ul. Tysiąclecia 86a w Katowicach.

Plik do pobrania

 

 

Ogłoszenie z dnia 03.09.2019r. o przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego będącego w zasobach Spółdzielni przy ul. 3-go Maja 5 w Katowicach.

 

Plik do pobrania

 

Ogłoszenie z dnia 18.02.2019r. o możliwości najmu garażu (z możliwością przystosowania na lokal użytkowy) będącego w zasobach Spółdzielni przy ul. Uniwersyteckiej 12.

 

Plik do pobrania

 

Ogłoszenie z dnia 05.12.2018r. o przetargu nieograniczonym na najem garażu (z możliwością przystosowania pod lokal użytkowy) będącego w zasobach Spółdzielni przy ul. Uniwersyteckiej 12.

 

Plik do pobrania

 

Ogłoszenie z dnia 10.09.2018 o przetargu nieograniczonym na najem garażu ( z możliwością przystosowania pod lokal użytkowy )będącego w zasobach Spółdzielni przy ulicy Uniwersyteckiej 12

 

Plik do pobrania