Zaloguj Zarejestruj

LOGOWANIE

Numer członkowski
Hasło
Pamiętaj login i hasło

DODAJ NOWE KONTO

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką są wymagane.
Data wstapienia do społdzielni *
Numer członkowski*
Hasło *
Powtórz hasło *
E-mail *
Powtórz e-mail *

 

 


 

 

Przetarg prowadzony w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji na: „Modernizacja instalacji domofonowej w budynkach wielorodzinnych przy ul. Orkana oraz ul. Rolna w Katowicach”

 

Do pobrania:

- ogłoszenie z dnia 15.06.2015r.

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ,

- załącznik nr 1 do SWIZ - formularz ofertowy,

- załącznik nr 2 do SIWZ - umowa.

 

 


 

Przetarg prowadzony w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji na: "Kompleksowa obsługa terenów zewnętrznych zielonych wraz z odśnieżaniem w rejonie budynków ul. Tysiąclecia 86A, ul. Chrobrego 17 oraz ul. Chrobrego 26 w Katowicach” - ZMODYFIKOWANY I PONOWNIE OGŁOSZONY W DNIU 15.06.2016r.

 

Do pobrania:

- ogłoszenie z dnia 15.06.2015r.

- zmodyfikowana specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ,

- zmodyfikowany załącznik nr 1 do SWIZ - formularz ofertowy,

- zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ - umowa,

- załącznik nr 3 do SIWZ - mapa


 

Przetarg prowadzony w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji na: "Kompleksowa obsługa terenów zewnętrznych zielonych wraz z odśnieżaniem w rejonie budynków ul. Tysiąclecia 86A, ul. Chrobrego 17 oraz ul. Chrobrego 26 w Katowicach”

 

Do pobrania:

- ogłoszenie z dnia 14.06.2015r.
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ,

- załącznik nr 1 do SWIZ - formularz ofertowy,

- załącznik nr 2 do SIWZ - umowa,

- załącznik nr 3 do SIWZ - mapa

 


 

Przetarg prowadzony w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji na: „Remont budynku przy ul. 3 Maja 5 polegający na malowaniu ścian i sufitu oraz wykonania okładzin ściennych i podłogowych z płytek gresowych w przejściu budynku przy ul. 3 Maja 5 w Katowicach"

 

Do pobrania:

- ogłoszenie z dnia 13.05.2016r.,

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ,

- załącznik nr 1 do SWIZ - formularz ofertowy,

- załącznik nr 2 do SIWZ - umowa,

- załącznik nr 3 SWIZ - projekt aranżacji przejścia,

- załącznik nr 4 SWIZ - dokumentacja fotograficzna.

 

Pismo skierowane do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym z dnia 16.05.2016r.

 


 

Przetarg prowadzony w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji na: „Świadczenie usług ochrony mienia w budynku wielorodzinnym przy ul. Uniwersyteckiej 12 w Katowicach należącym do zasobów Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Wspólna Praca” z siedzibą w Katowicach”

 

Do pobrania:

 

- ogłoszenie z dnia 06.05.2016r.
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ,
- załącznik nr 1 do SWIZ - formularz ofertowy,
- załącznik nr 2 do SWIZ - umowa,
- załącznik nr 3 do SWIZ - mapa terenu zewnętrznego,
- załącznik nr 4 do SWIZ - oświadczenie PFRON

Pismo skierowane do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym z dnia 11.05.2016r.

Pismo skierowane do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym z dnia 12.05.2016r.wraz z aktualnymi załącznikami - wzorem umowy oraz formularzem ofertowym

Pismo skierowane do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym z dnia 16.05.2016r.

 

Zawiadomienie o wyniku przetargu z dnia 08.06.2016r.


 

Przetarg prowadzony w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji na: „Utrzymanie terenu zieleni na Osiedlu Brynów w Katowicach będącego w zasobach Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej „Wspólna Praca” z siedzibą w Katowicach”

 

Do pobrania:

- ogłoszenie z dnia 20.04.2016r.
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia SWIZ,
- załącznik nr 1 do SWIZ - formularz ofertowy,
- załącznik nr 2 umowa - zadanie nr 1
- załącznik nr 3 umowa - zadanie nr 2

 


 

Przetarg prowadzony w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego należącego do zasobów Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Wspólna Praca" zlokalizowanego w Katowicach przy ulicy Orkana 10, 10A, 10B wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem płyt zawierających azbest”

 

Do pobrania:

- ogłoszenie z dnia 20.04.2016r.
- rzut parteru budynku,
- formularz ofertowy,
- SWIZ,
- elewacja wschodnia,
- obmiar pomocniczy,
- elewacja zachodnia,
- wzór umowy,
- wejście do administracji,
- elewacja północna,
- docieplenie przyziemia,
- docieplenie loggii,
- rzut dachu instalacja odgromowa,
- elewacja południowa,
- detale wykonawcze i montażowe, załącznik do projektu budowlanego.

 

Uzupełnienie przedmiaru pomocniczego oraz zakresu prac dla zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku mieszkalnego należącego do zasobów Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Wspólna Praca" zlokalizowanego w Katowicach przy ulicy Orkana 10, 10A, 10B wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem płyt zawierających azbest” z dn. 29.04.2016r.

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego z dnia 17.05.2016r.

 

 


Przetarg prowadzony w trybie przetargu nieograniczonego (drugi przetarg) na: „Malowanie klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rolnej 18-18i w Katowicach"

Do pobrania:

- ogłoszenie z dnia 18.04.2016r.
- specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),
- załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy,
- załącznik nr 2 do SIWZ - umowa

Zawiadomienie o zmianie terminu realizacji zamówienia dla zadania pn.: „Malowanie klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rolnej 18-18i w Katowicach – przetarg nr 2”


 

Przetarg prowadzony w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji na: ”Sprzątanie budynków będących w zasobach Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Wspólna Praca” z siedzibą w Katowicach oraz przynależnych terenów zewnętrznych przy ul. Uniwersyteckiej 12 oraz przy ul. 3 Maja 5 wraz z odśnieżaniem”

Do pobrania:

- ogłoszenie z dn. 14.04.2016r.
- specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);
- załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy;
- załącznik nr 2 do SIWZ - umowa,
- załącznik nr 3 do SIWZ mapa terenów zewnętrznych 3-go Maja 5.
- załącznik nr 4 do SIWZ mapa terenów zewnętrznych Uniwersytecka 12,

- załącznik nr 5 do SWIZ rzuty pomieszczeń Uniwersytecka 12,
- załącznik nr 6 do SIWZ rzuty pomieszczeń 3-go Maja 5,
- załącznik nr 7 do SIWZ - zestawienie tabelaryczne powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych.

 
 

Archiwum przetargi:

 

Przetarg prowadzony w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji na zadanie pn. "Wymiana naświetli klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

przy ul. Rolnej 18-18i w Katowicach" - II przetarg

 

Do pobrania:

- ogłoszenie z dnia 12.04.2016r.

- specyfikacja Istotnych warunków zamówienia (SIWZ),

- załącznik nr 1 do SWIZ - formularz ofertowy

- załącznik nr 2 umowa

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU z dnia 20.04.2016.


 

 

Przetarg prowadzony w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji na Wymianę naświetli klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rolnej 18-18i w Katowicach"

Do pobrania:

- ogłoszenie z dnia 05.04.2016r.
- specyfikacja Istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
- załącznik nr 1 do SWIZ - formularz ofertowy,
- załącznik nr 2 umowa

 


Przetarg prowadzony w trybie przetargu nieograniczonego na: „Malowanie klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rolnej 18-18i w Katowicach ”

Do pobrania:

- ogłoszenie z dn. 21.03.2016r.
- specyfikacja Istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
- załącznik nr 1 do SWIZ - formularz ofertowy
- załącznik nr 2 umowa.

 


Przetarg prowadzony w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji na: „Modernizacja instalacji domofonowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Orkana 17-17C w Katowicach”

Do pobrania:

- ogłoszenie z dn. 21.03.2016r.
- specyfikacja Istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
- załącznik nr 1 do SWIZ - formularz ofertowy
- załącznik nr 2 umowa.

OGŁOSZENIE o wyniku postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu negocjacje z zachowaniem konkurencji na zadanie pn.: „Modernizacja instalacji domofonowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Orkana 17-17c w Katowicach”


Przetarg prowadzony w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji na wykonanie „Modernizacji instalacji domofonowej w budynku wielorodzinnym przy ul. 3 Maja 5 w Katowicach”

Do pobrania:

- ogłoszenie z dn. 08.03.2016r.
- specyfikacja Istotnych warunków zamówienia (SIWZ);
- załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy;
- załącznik nr 2 umowa,
- załącznik nr 3 do SIWZ - dokumentacja fotograficzna część I,
- załącznik nr 3 do SWIZ - dokumentacja fotograficzna część II,
- załącznik nr 3 do SWIZ - dokumentacja fotograficzna część III.

 


 

Przetarg prowadzony w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji na: ”Sprzątanie budynków będących w zasobach Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Wspólna Praca” z siedzibą w Katowicach oraz przynależnych terenów zewnętrznych przy ul. Uniwersyteckiej 12 oraz przy ul. 3 Maja 5 wraz z odśnieżaniem”

Do pobrania:

- ogłoszenie z dn. 08.01.2016r.
- specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);
- załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy;
- załącznik nr 2 umowa,
- załącznik nr 3 do SIWZ mapa terenów zewnętrznych 3-go Maja 5.
- załącznik nr 4 do SIWZ mapa terenów zewnętrznych Uniwersytecka 12,

Pismo do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym z dnia 11.01.2016r.

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu z dnia 21.03.2016


Przetarg prowadzony w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji na: "Wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację, kolorystykę ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego przy ul. Orkana 10-10B w Katowicach wraz z uzyskaniem pozwolenia na wykonanie przedmiotowych prac".

Do pobrania:

- ogłoszenie z dn. 04.12.2015r.
- specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);
- załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy;
- załącznik nr 2 umowa

 


 

 

Przetarg prowadzony w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji na: „Zagospodarowanie terenu zielonego przed budynkiem przy ulicy Rolnej 10 B w Katowicach - Brynowie będącego w zasobach Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Wspólna Praca” z siedzibą w Katowicach”. (przetarg nr 2 - ogłoszony powtórnie).

Do pobrania:

- ogłoszenie z dn. 04.11.2015r.;
- specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia (SWIZ) wraz z załącznikami nr 1 do SWIZ i nr 2 do SWIZ.


Przetarg prowadzony w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji na: „Remont budynku przy ul. 3 Maja 5 polegający na na malowaniu ścian i sufitu oraz wykonania okładzin ściennych i podłogowych z płytek gresowych w przejściu budynku przy ul. 3 Maja 5 w Katowicach" (przetarg nr 2 - ogłoszenie powtórne).

Do pobrania:

- ogłoszenie z dn. 04.11.2015r.;
- specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami nr 1 do SWIZ i nr 2 do SWIZ);
- załącznik nr 3 do SIWZ

 


Przetarg prowadzony w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji na „Zagospodarowanie terenu zielonego przed budynkiem przy ulicy Rolnej 10 B w Katowicach -€“ Brynowie będącego w zasobach Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Wspólna Praca” z siedzibą w Katowicach”

Do pobrania:

- ogłoszenie z dn. 26.10.2015r.
- specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy, załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy

- Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu z dnia 03.11.2015


 

Przetarg prowadzony w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji na zadanie: "Remont budynku przy ul. 3 Maja 5 polegający na malowaniu ścian i sufitu oraz wykonania okładzin ściennych i podłogowych z płytek gresowych w przejściu budynku przy ul. 3 Maja 5 w Katowicach"

Do pobrania:

- ogłoszenie z dn. 23.10.2015r.
- specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);
- załącznik nr 1 do SIWZ, załącznik nr 2 do SIWZ
- załącznik nr 3 do SIWZ.

- Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu z dnia 04.11.2015


 

Przetarg prowadzony w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji na zadanie: „Wykonanie i montaż ażurowej bramy stalowej ze stałym naświetlem w przejściu nieruchomości przy ulicy 3-Maja 5 w Katowicach- przetarg nr 2”

Do pobrania:

- ogłoszenie z dn. 19.10.2015r.
- specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy, załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy, załącznik nr 3 szkic.

 


Przetarg prowadzony w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji na zadanie pn.: „Wykonanie i montaż ażurowej bramy stalowej ze stałym naświetlem w przejściu nieruchomości przy ulicy 3-Maja 5 w Katowicach”

Do pobrania:

- ogłoszenie z dn. 09.10.2015r.
- specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);
- załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy, załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy, załącznik nr 3 szkic.

 


Przetarg prowadzony w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji na zadanie pn.: „Koszenie terenów zielonych i trawy wraz z jej wygrabieniem, uprzątnięciem pozostałości z chodników i utylizacją”

Do pobrania:

- ogłoszenie z dn. 09.10.2015r.
- specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);
- załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy;

 


Przetarg prowadzony w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji na: „Remont istniejącej instalacji monitoringu wraz jego rozbudową w budynku przy ul. Uniwersyteckiej 12 będącego w zasobach Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Wspólna Praca” w Katowicach”

Do pobrania:

- ogłoszenie z dn. 08.10.2015r.
- specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ); załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy; załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy.

 


Przetarg prowadzony w trybie przetargu nieograniczonego na „Malowanie klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rolnej 18-18i w Katowicach – przetarg nr 2”

Do pobrania:

- ogłoszenie z dn 05.10.2015r,

- specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ); załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy; załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy.

 


Postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "„Budowa ogrodzenia między budynkami nr 17 i 19 przy ul. Orkana w Katowicach
będących w zasobach Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Wspólna Praca” z siedzibą w Katowicach”

Do pobrania:

- ogłoszenie z dn 02.10.2015r,
- specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ); załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy; załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy.

- Wyjaśnienia zamawiającego z dnia 06.10.2015r. skierowane do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym.


Postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Wykonanie prac termomodernizacyjnych wraz z demontażem i utylizacją elewacyjnych płyt azbestowo-cementowych budynku nr 17 - 17c przy ul. Orkana w Katowicach - Brynowie"

Do pobrania:

- ogłoszenie z dn 22.09.2015r,
- specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),
- załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy,
- załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy.
- załącznik nr 3 do siwz - dokumentacja projektowa: część I,
- załącznik nr 3 do siwz - dokumentacja projektowa: część II,
- załącznik nr 4 do siwz - przedmiary robot.

- Wyjaśnienia zamawiającego z dnia 25.09.2015r. skierowane do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO - 23.10.2015R.


Przetarg prowadzony w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji na zadanie pn.:„Wymiana drzwi pomiędzy klatkami ewakuacyjnymi a częścią piwniczną budynków przy ul Tysiąclecia 86A, Chrobrego 17 i Chrobrego 26 w Katowicach”

Do pobrania:

- ogłoszenie z dn 15.09.2015r,
- specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),
- załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy,
- załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy.

 


Przetarg prowadzony w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji na: „Wymianę oświetlenia klatek schodowych oraz podświetlanych piktogramów – „numerów policyjnych""

Do pobrania:

- ogłoszenie z dn 14.09.2015r,
- specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),
- załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy,
- załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy.

 


Przetarg prowadzony w trybie przetargu nieograniczonego na "Malowanie klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rolnej 18-18i w Katowicach"

Do pobrania:

- ogłoszenie z dn 14.09.2015r,
- specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),
- załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy,
- załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU.

 


Przetarg prowadzony w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji na „Wykonanie dokumentacji projektowej na docieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego przy ul. Tysiąclecia 86A oraz ul. Chrobrego 17 i ul. Chrobrego 26 w Katowicach (dla każdego budynku z osobna) wraz z uzyskaniem pozwoleń na wykonanie przedmiotowych prac”

Do pobrania:

- ogłoszenie z dn 09.09.2015r,
- specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),
- załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy,
- załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy.

- Wyjaśnienia Zamawiającego z dn. 16.09.2015r. skierowane do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym.


Przetarg prowadzony w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji na „Malowanie klatki schodowej (parteru) w budynku przy ul. Uniwersyteckiej 12 w zasobach Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Wspólna Praca” w Katowicach”

Do pobrania:

- ogłoszenie z dn 09.09.2015r,
- specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),
- załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy,
- załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy.

 


Przetarg prowadzony w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji na „Dostawę i montaż 2 sztuk automatycznych szlabanów parkingowych wraz ze sterowaniem”.

Do pobrania:
- ogłoszenie z dn 03.09.2015r,
- specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),
- załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy,
- załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy.

- zawiadomienie skierowane do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym w przedmiocie zmiany ogłoszenia oraz załącznika nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.


Przetarg prowadzony w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji na „Wymianę drzwi pomiędzy klatkami ewakuacyjnymi a częścią piwniczną budynków przy ul Tysiąclecia 86A, Chrobrego 17 i Chrobrego 26 w Katowicach”

Do pobrania:

- ogłoszenie z dn 03.09.2015r,
- specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),
- załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy,
- załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU - 11.09.2015r


Przetarg prowadzony w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji na „Wymianę drzwi wejściowych wraz z naświetlem do budynku przy ul. Uniwersyteckiej 12 w zasobach Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Wspólna Praca” w Katowicach"

Do pobrania:
- ogłoszenie z dn 03.09.2015r,
- specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),
- załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy,
- załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy.

 


Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Remont nawierzchni drogowych w zasobach Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Wspólna Praca” w Katowicach- remont nawierzchni dojść do klatek budynków przy ul. Rolnej 18 oraz ul. Rolnej 20 w Katowicach"

Do pobrania:

- ogłoszenie z dnia 01.09.2015r.
- specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z dn.01.09.2015r,
- załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy,
- załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy,
- załącznik nr 3 do SIWZ - zakres robót.

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego z dn. 25.09.2015r.


Przetarg w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji na "Wykonanie dokumentacji projektowej na docieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego przy ul. Tysiąclecia 86A, oraz ul. Chrobrego 17 i ul. Chrobrego 26w Katowicach (dla każdego budynku z osobna) wraz z uzyskaniem pozwoleń na wykonanie przedmiotowych prac":

Do pobrania:

- ogłoszenie z dn. 12.08.2015r,
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
- formularz ofertowy.
- wzór umowy

- odpowiedz z dn. 19.08.2015 r skierowana do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym oraz zmiana treści SIWZ w zakresie określenia szczegółowego przedmiotu zamówienia.
- wyjaśnienia z dnia 21.08.2015r. skierowane do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym oraz zmieniony formularz ofertowy.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU - 08.09.2015r


Przetarg w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji: "Remont nawierzchni drogowych w zasobach Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Wspólna Praca" w Katowicach" - ogłoszenie z dnia 12.06.2015r.

do pobrania:

- specyfikacja warunków zamówienia,
- zakres robót - remont nawierzchni drogowej dojazdu do budynku przy ul. Sobieskiego 10 - załącznik nr 3 (zadanie 1),
- zakres robót - wykonanie nawierzchni dodatkowych miejsc parkingowych przy ul. Uniwersyteckiej 12 - załącznik nr 3 (zadanie 2),
- zakres robót - remont dojść do klatek budynku przy ul. Rolna 18 - załącznik nr 3 (zdanie 3a),
- zakres robot - remont dojść do klatek budynku przy ul. Rolna 20 - załącznik nr 3 (zadanie 3b),
- oferta,
- umowa.