Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Wspólna Praca” w Katowicach uprzejmie informuje  o harmonogramie dyżurów członków Rady Nadzorczej w pierwszym półroczu 2020 roku.

 

Dyżury odbywają się w siedzibie Spółdzielni przy  ul. Sobieskiego 10 w Katowicach 

Lp.

Dyżurujący

Data

1

Pan Jan Watras

Członek Rady Nadzorczej

22 styczeń 2020 r.

w godz. 16:00 – 16:50

2

Mariusz Zapała

Członek Rady Nadzorczej

19 luty 2020 r.

w godz. 16:00 – 16:50

3

Pan Zdzisław Kaziród
Członek Rady Nadzorczej

18 marzec 2020 r.

w godz. 16:00 – 16:50

4

Pani Beata Bisanz

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

8 kwiecień 2020 r.

w godz. 16:00 – 16:50

5

Pan Marian Zdebik

Członek Rady Nadzorczej

6 maja 2020 r.

w godz. 16:00 – 16:50

6

Pani Halina Przybysz

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

17 czerwiec 2020 r.

w godz. 16:00 – 16:50