Na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej w dniu 09.06.2018 r.  mandat członka Rady Nadzorczej z listy rezerwowej, w wyniku odwołania p. Andrzeja Wilka, objął  p. Zdzisław Kaziród

 

 

Na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej w dniu 10.06.2017r. dokonano wyboru Rady Nadzorczej na kadencję 2017-2020.
Skład Rady Nadzorczej:

 1. Beata Bisanz - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
 2. Maria Królikowska 
 3. Maciej Pachwald - Sekretarz Rady Nadzorczej
 4. Halina Przybysz
 5. Jan Watras 
 6. Andrzej Wilk
 7. Mariusz Zapała - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 8. Marian Zdebik


Komisja Rewizyjna powołana uchwałą Rady Nadzorczej nr 28/2018 z dn. 18.07.2018 r. :

 1. Maciej Pachwald - Przewodniczący Komisji
 2. Beata Bisanz – Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Jan Watras - Sekretarz Komisji
 4. Halina Przybysz