1. PROTOKÓŁ LUSTRACJI PEŁNEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO - MIESZKANIOWEJ "WSPÓLNA PRACA" ZA LATA 2016 - 2018

- załączniki do Protokołu z lustracji.

2. List polustracyjny z dn. 11.12.2019 r.