Zaloguj Zarejestruj

LOGOWANIE

Numer członkowski
Hasło
Pamiętaj login i hasło

DODAJ NOWE KONTO

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką są wymagane.
Data wstapienia do społdzielni *
Numer członkowski*
Hasło *
Powtórz hasło *
E-mail *
Powtórz e-mail *
joomla slideshow with caption

Uprzejmie informujmy, iż zgodnie z art. 8 zn.3   ust. 1 zn. 1 dodanym ustawą z dnia 20.07.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. .1569), która weszła w życie 9.09.2017 r. :

,,1 1 . Członek spółdzielni może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu walnego zgromadzenia. Przepisu art. 36 § 3 zdanie pierwsze ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze nie stosuje się"
W związku z powyższym załączamy na tegoroczne Walne Zgromadzenie Spółdzielni stosowne wzory pełnomocnictw.

 

Pełnomocnictwo członka osoby  fizycznej  na WZ. 2018

Pełnomocnictwo członka osoby prawnej na WZ. 2018

 

 

Wyszukaj